illu kopie_bankhangen

Het probleem

Op scholen zijn ongemotiveerde jongeren een probleem. Binnen het schoolsysteem zijn er niet voldoende mogelijkheden om deze jongeren met behulp van extra begeleiding op de rit te krijgen.

Zolang de problemen van deze jongeren niet zijn opgelost heeft de school te maken met opstandige, weerbarstige jongeren die de gang van zaken verstoren. Hierdoor komen de prestaties en de naam van de school onder druk te staan

illu_handen

De oplossing

Volgens ons is in deze gevallen het huidige schoolsysteem niet het juiste traject voor deze jongeren. Zowel school als jongere is dan beter af als er wordt gekeken naar passende alternatieven.

Wij werken graag samen met de school. Onze bedoeling is dat deze jongeren ingeschreven blijven staan. Wij zien graag dat de jongeren tijdens ons traject binnen het schoolsysteem praktijkgerichte scholing krijgen naar aanleiding van concrete vragen die ontstaan op de werkvloer.

illu_pijlen

voorwaarden voor succes

Wij zien graag dat jongeren vanuit school worden doorverwezen als problemen worden gesignaleerd.

Wij zien graag dat reeds uitgevallen jongeren bij ons worden aangemeld.

Wij zien graag dat de jongeren tijdens ons traject binnen het schoolsysteem praktijkgerichte scholing krijgen naar aanleiding van concrete vragen die ontstaan op de werkvloer.