illu kopie_bankhangen

Het probleem

In onze inclusieve samenleving hebben wij de opdracht om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat is onze morele plicht.

Daarnaast kosten mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien de gemeenschap veel geld.

Niet alle doelgroepen stromen even gemakkelijk mee in de door ons bedachte systemen. Voor deze mensen is maatwerk nodig. Als wij er vroegtijdig bij zijn, werken wij preventief aan een gezonde samenleving waar iedereen mee kan doen.

illu_puzzel

oplossing

Wij leveren maatwerk aan jongeren, scholen en arbeidsmarkt.

De jongere die zich niet kan vinden in het schoolsysteem wordt opgeleid aan de hand van concreet werk binnen een bedrijf of organisatie.

  • Wij leveren maatwerk voor jongeren, scholen en arbeidsmarkt.
  • Wij werken met duidelijke doelen en meetbare resultaten.
  • Wij dragen zorg voor kwaliteit en duurzame oplossingen.
  • Wij helpen bedrijven te groeien.
  • Wij binden jongeren aan de regio.
  • Wij zorgen voor lagere gemeenschapskosten
illu_coach-werkvloer

voorwaarden voor succes

Voor sommige jongeren, die bezig zijn met ons traject, is het nodig dat de leerplicht (tijdelijk) stop gezet wordt waardoor de nodige ruimte ontstaat.

Het is belangrijk dat leerplichtambtenaren en andere medewerkers naar ons doorverwijzen als zij problemen signaleren.