Droombanen voor jongeren
die buiten de boot (dreigen te)
vallen

illu_gevangenis

Sommige jongeren ervaren school als een gevangenis.

illu_bankhangen

Het is zonde als zij dan gaan bankhangen.

illu_vliegende_start

Terwijl zij net zo goed een vliegende start kunnen maken.

animatiegroep

Daarom zoeken wij gelijk samen met hen naar een passende baan die uitdaagt om te leren.

illu_coach-starkwark

Jongeren leren van de coaching van Strakwark.

illu_coach-werkvloer

Jongeren leren van de coach op hun werk.

illu_school

En school valt best wel mee als je er direct door kan groeien op je werk.